VORES HISTORIE

BEGYNDELSEN

Firmaet er startet af smedemester Oluf Søndergaard som landsby-smedje i Nørreby i 1943. Her udførte man datidens smediearbejde. Der var tilknyttet en cykelforretning til virksomheden indtil 1945 hvor smedjen flytte til Nørrebys nedlagte mejeri for at få mere plads. Der blev gennem årene produceret mange harver og gummivogne ved siden af vvs og smediearbejde.

Man fortsatte med at sko heste, det arbejde var dog hastigt aftagende pga. mekaniseringen i landbruget. I 1964 fik man forhandlingen af International Harvester traktorer i det nordfynske område.

Der blev bygget et værksted til smedjen hvor sønnen Ole Søndergaard startede op med salg og service af biler. Ole Søndergaard varetog også serviceringen af traktorerne der blev solgt af Oluf Søndergaard.

I 1968 byggede Ole Søndergaard et nyt værksted i Nørreby hvor auto og traktor afdelingen blev flyttet til.

I 1972 afgik Oluf Søndergaard ved døden og smedjen blev flyttet til auto og traktor afdelingen. I løbet af årene måtte salg og reparation af biler vige for en stadigt stigende aktivitet i landbrugsafdelingen.

I 1992 fik forretningen forhandlingen af den finske Valmet traktor sideløbende med forhandling af CaseIh som Internationel Harvester traktorerne nu hed.

Forhandlingen af CaseIh traktorerne sluttede i 1997 hvor man besluttede at opsige forhandlingen, for at koncentrerer sig om Valmet traktorerne, der var i hastig fremgang på det danske marked

ÅR 2000

I 1998 flyttede forretningen ind i nyrenoverede bygninger i Nr. Højrup i Otterup kommune ca. 8 km længere inde i landet. Forretningens aktiviteter øgedes stadig med nye forhandlinger af bla. Schæffer mini- og teleskoplæssere, Lemken jordprogram, JF fodervogne og meget andet.

År 2000 blev året hvor der igen kom dobbeltforhandling af traktorer i forretningen. Deutz Fahr traktorer og mejetærskere blev implementeret i maskinprogrammet. Sammen med Deutz Fahr fulgte samtidig forhandlingen af Welger pressere og Tanco autowrap Balleindpakkere.

I 1992 blev firmaet omdannet til et I/S hvor Lars og Anders Søndergaard indgik i forretningen, med henblik på et glidende generationsskifte. Navnet ændres fra Ole Søndergaard traktor og maskinforretning til O. Søndergaard & Sønner I/S.

Så i 2001 ændredes navnet til O.Søndergaard & Sønner A/S da firmaet overgik til aktieselskab. Januar 2007 overtog O.Søndergaard & Sønner A/S så Gedsted mobile landbrugsservice i Gelsted fra Svend Åge Petersen, der havde drevet forretningen i ca. 25 år. Svend Åge fortsatte som daglig leder af afdelingen, hvor der er tilknyttet to servicemontører.

Den omfattende krise i landbruget og samfundet som sådan, ramte også afdelingen i Gelsted, der blev lukket ned ved årsskiftet 2010 / 11. Værksted og reservedelslageret blev flyttet til Nr.Højrup, for at samle aktiviteterne et sted og derved sænke omkostningerne. I 2013 besluttede man at opsige forhandlingen af Deutz Fahr traktorer og mejetærskere for at koncentrerer sig om Valtra traktorer.

2018, 20 år efter vi flyttede til Nr. Højrup blev et vendepunkt i O.Søndergaard & Sønner historie, da vi besluttede at opsige vores samhandel med Agco. H.C Petersen, som er importør af Deutz Fahr, købte sig ind i firmaet og blev partner.